Szerepi Kelemen János Általános Iskola

Értesítés beíratkozásról

ÉRTESÍTÉS

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018-es tanév 1. osztályosainak beíratása Szerepi Kelemen János Általános Iskolába az alábbiak szerint történik.

 

A beiratkozás időpontja:

2017. április 20. 7:30 órától 17:30 óráig

2017. április 21. 7.30 órától 17:00 óráig.

Helye: Szerep, Kossuth u. 5-7.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  1. 1.             A gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

TAJ kártya,

adókártya

lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

anyakönyvi kivonat.

2.Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

óvodai szakvélemény

járási szakértői bizottság szakértői véleménye

sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

3.Tartózkodási hely(állandó bejelentett lakcím hiányában)

– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

– regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

– tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

– állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente afeltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

A beiratkozásról részletes tájékoztatást az intézmények vezetőitől kérhetnek.

Kelt: 2017.03.16.

Szabó László

sk.

intézményvezető